Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

3562 3919 350

August 18 2017

Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
Ten moment, gdy dociera do Ciebie jak nudne masz życie
Reposted frompanmrok panmrok
2912 d559
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viasmutnazupa smutnazupa
I'm scared of this person in my head..
— im fine
Reposted fromegzystencja egzystencja viasilence89 silence89
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viapamieciodlegle pamieciodlegle
1586 ee65 350
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viapamieciodlegle pamieciodlegle
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
6126 46e3 350
Reposted byalexandersmith8805 alexandersmith8805
Reposted fromworst-case worst-case viasilence89 silence89
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
— #psychologianaluzie
Reposted fromAlcea Alcea
6021 0f69 350
Reposted fromkrzysk krzysk
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaxnothumanalall xnothumanalall
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
she promised to play it on my funreal. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl